Blik


highblikclownshighblikCharliehighblikautohighblikbarhighblikMan-vrouw-cafehighblikSPOOR 

Blik 2005 Een maand lang elke dag in precies 1 uur een schilderij gemaakt naar aanleiding van een plaatje met als onderwerp ‘de blik van de ander’.

Deze serie schilderijen was een onderzoek naar de blik van ‘de ander’ . De ander waardoor we ons bekeken voelen. Die ander kan een hogere macht zijn, ons alter ego of de stemmen in ons zelf die ons handelen censureren. Een maand lang heb ik, elke ochtend om 9 uur op straat gestaan en in één uur een afbeelding nageschilderd.

Op elke afbeelding was er een groep mensen te zien waarvan telkens één persoon recht de camera in kijkt, zich dus bewust is van de blik van de ander. Er waren veel mensen die langs liepen, keken en vragen stelden en hierdoor heb ik heel direct ervaren hoe de blik van de ander werkt op de dingen die ik maak. Met als eindbevinding dat het niet de ander zijn oordeel is, maar je eigen kritische reflectie waaraan je niet ontkomt.

 

 schoolpleinweb